Disclaimer

De inhoud van deze website is eigendom van Youve Lifecoaching en Mediumschap, vertegenwoordigd door Carola van Haaften.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm,worden gedownload op een hard-disk

of ander opslagmedium, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik,

mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is:

©Youve Lifecoaching en Mediumschap, mits copyright, handelsnaam en andere van toepassing zijnde teksten

niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Onvolledige of onjuiste informatie

Youve Lifecoaching en Mediumschap besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de website.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Youve LIfecoaching en Mediumschap kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Links naar andere websites

Op de website staan links die verwijzen naar andere websites.

Youve Lifecoaching en Mediumschap vermeldt deze links zodat je gemakkelijk meer informatie kunt vinden over een bepaald onderwerp.

Youve Lifecoaching en Mediumschap is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of voor de bescherming van je persoonsgegevens.

Directe of indirecte schade

Youve Lifecoaching en Mediumschap kan in geen  enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele directe of indirecte schade,

van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de website.

Youve Lifecoahcing en Mediumschap voert het beheer over de pagina's op deze website.

Het linken en verwijzen naar de pagina's op deze website is toegestaan.

De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Contact