Betaling en annulering

Betaling

Coaching

Kosten voor deze sessies dienen direct na afloop van de sessie te worden voldaan.

Na elk consult ontvangt de cliënt een digitale factuur per e-mail.

Indien je niet over e-mail beschikt kan hier van worden afgeweken.

 

Readings, Huiskamersessie, Kaartleggingen, Ont-Spanning

Kosten voor deze sessies dienen direct na afloop van de sessie te worden voldaan.


Diensten via e-mail, Skype of telefoon 

Kosten voor deze diensten dienen vooraf betaald te worden.

Na ontvangst van de betaling wordt een datum ingepland.

 

Bedrijven

Na elk consult ontvangt het bedrijf een digitale factuur.

De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan

 

Voor informatie omtrent overschrijding van de betaaltermijn

wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden.

         

Uitzonderingen

Voor particuliere cliënten geldt:

Consulten die niet in de praktijk plaatsvinden en consulten via e-mail, telefoon, Skype en Facetime dienen vooraf te worden betaald .

 

Annulering

In geval van Annulering van een afspraak gelden de in in artikel 12 en artikel 19.2 van

de Algemene Voorwaarden genoemde regels en kosten.