Het geheel is meer dan de som der delen

Er is nogal wat aan vooraf gegaan om tot deze in mijn persoonlijke geschiedenis, historische dag

te komen.

Afgelopen dinsdag ben ik bij de Kamer van Koophandel geweest om Youve Lifecoaching en Mediumschap

per 1 oktober 2014 te registreren in het Handelsregister.

Een dergelijke inschrijving is maar een formaliteit, de zoveelste keer ook dat de medewerkster

een bedrijf inschrijft.

“Hoeveel bedrijven zullen over een jaar nog bestaan, hoeveel over vijf jaar?”; zal zij zich dat

afvragen als zij op een werkdag een stuk of tien inschrijvingen heeft gedaan?

Vraag ik het me af over mijn net gestarte bedrijf?

Nee!

Ik begin deze praktijk vol vertrouwen en met slechts één missie:

Mensen helpen.

 

Zoals het voor de KvK-mevrouw een afhandeling was van de zoveelste formaliteit,

voelde het voor mij ook als een soort formaliteit of beter gezegd een stap in de vele

stappen die al gezet zijn om te komen tot Youve Lifecoaching en Mediumschap.

 

Ze was wel belangstellend die vriendelijke dame, “wat doet een lifecoach precies? “; vroeg ze.

Simpel gezegd:

Een Lifecoach helpt een coachee (cliënt met een coachvraag) om het leven te accepteren en

waarderen zoals het zich aandient en om daarin de schoonheid te vinden.

De lifecoach en coachee zoeken samen naar afstemming tussen levensgebieden en het vinden

van de beste balans daartussen.

Kerngedachte daarbij is: het geheel is meer dan de som der delen.

Als alle levensgebieden elkaar versterken of uitgaan van dezelfde waarden, ontstaat eenheid.

 

Ik ben gediplomeerd Lifecoach.

In de begeleiding van cliënten vind ik het belangrijk om te kijken naar datgene wat het beste

bij de cliënt past.

De ene keer krijgt dat het label Counseling, een andere keer Lifecoaching en weer een andere

keer het label “Van alles wat” omdat ik dan van diverse vormen van coaching datgene gebruik

wat het beste is voor die betreffende cliënt.

Welk label het ook krijgt mijn doel is mensen te begeleiden in hun zoektocht naar zichzelf en hen

inzichten en tools te geven om naar hun kern en innerlijke kracht te gaan.

Daarbij is het uitgangspunt steeds dat we uitgaan van datgene wat het beste bij de cliënt past.

Ik zal zeker putten uit wat ik in de opleiding heb geleerd, de wijsheid die ik van anderen heb mogen

meekrijgen, mijn eigen levenslessen, mijn intuitie, wat ik ‘onderweg’ tegen kom.

 

Ze vond het interessant die aardige dame van de KvK.

Als ze me nodig heeft weet ze in elk geval waar ze mijn website kan vinden.

©Carola Youve Lifecoaching en Mediumschap

Op zoek naar je kracht? Youve zoekt mee!

www.youve.nl

Carola van Haaften is medium, gediplomeerd Lifecoach en ervaringsdeskundige

angstaanvallen.

Door haar levenservaring en mediamieke gave is zij in staat mensen te begeleiden in hun

zoektocht naar zichzelf en hen inzichten en tools te geven om naar hun kern en innerlijke

kracht te gaan.

Zij heeft haar eigen praktijk:

Youve Lifecoaching en Mediumschap

Youve is een samenvoeging van You en Have, dit staat voor:

JIJ HEBT alles in je om een krachtig persoon te worden.